Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška do tančení 2017/2018

26. 6. 2016

 

Přihláška

do tančení společenských tanců

šk. r. 2017/2018

 a za člena klubu

Trenér:           pí Iva Obšilová

 

Jméno tanečníka: ………..……………………………..……….…

Adresa bydliště:    ………..……………………………..……….…

Datum nar./RČ:   ………..……………/ RČ: ….……..……….…

Kontakt - telefon/e-mail tanečník: ……….....…………..……….…

Jméno a kontakt – telefon /e-mail rodič:   ………..………………......................................……

Přihlašuji závazně sebe/své dítě …………………………….……  do tančení společenských tanců ve šk. r. 2017/2018 v oboru:

 

 • Párové tance – děti přípravka (HOBBY)

 • Párové tance – děti soutěžní (POSTUPOVÉ)

 • Párové tance – dospělý pokročilý

 • Párové tance – začátečníci

 • Párové tance latinsko-americké (LAT)

 • Párové tance standardní (STT)

 • Skupinové latinsko-americké tance (LAT) a standardní (STT)

   

  Školné:      300,- Kč/měsíc HOBBY děti, přípravka (výuka 1,5 hod./týden+bonus)

                    350,- Kč/měsíc POSTUPOVÉ soutěže děti, mládež (výuka 1,5 hod./týden+bonus)

                    300,- Kč/měsíc DOSPĚLÍ – ostatní (výuka 1,5 hod./týden)

                    300,- Kč/měsíc párové a skupinové tance LAT, STT (výuka 1,5 hod./týden+bonus)

   

  Úhrady se provádí buď v hotovosti na čtvrtletí dopředu (do 5.9.2017, do 5.11.2017, do 5.2.2018, do 5.5.2018) pí Obšilové, nebo bezhotovostně na běžný účet č. 212762648/0600. Školné se vrací v případě nepřítomnosti žáka ve vyučovacích hodinách za čtyři týdny a více pouze z důvodu nemoci, na základě potvrzení lékaře. Ukončení docházky je možné na konci I. pololetí nebo na konci školního roku. Omluvení nepřítomnosti v hodině se hlásí SMS zprávou na mobil pí Obšilové po 14.30 hod. č. 728 114 214 nebo na emal: kst-jesenicka@seznam.cz.

   

  Místo:  Tréninky probíhají v kinosále Střední školy gastronomie a farmářství, Jatka 8, Jeseník  

  Přihlášením se do tančení současně projevuji zájem o přijetí za člena spolku „Klub sportovního tance Jesenicka, z.s.“ Prohlašuji, že souhlasím s posláním a cíly klubu, s jeho stanovami, které se zavazuji dodržovat, ctít dobré jméno klubu, zaplatit členský příspěvek, pokud její výši stanoví členská schůze.

   

  V ……………  dne ………

      

                                                                                       .…………………………….

                                     podpis tanečníka /zákonného zástupce

  Přihlášky buď osobně pí Obšilové na hodinu nebo naskenované na e-mail: kst.jesenicka@seznam.cz