Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘIHLÁŠKA - kurzy

22. 10. 2017

Dancers                  Přihláška

do kurzu společenských tanců

4.11.-16.12.2017

Vrbno pod Pradědem

Jméno tanečníka: ………..……………………………..……….…

Adresa bydliště:    ………..……………………………..……….…

Datum nar.:          ………..……………

Kontakt - telefon/e-mail tanečník: ……….....…………..……….…

Jméno a kontakt – telefon /e-mail rodič:   ……...........................……

Přihlašuji závazně sebe/své dítě …………………………….……  do kurzu společenských tanců 2017:

  • Párové tance – kurz dospělý
  • Párové tance – kurz ZŠ

Kurzovné:         900,- Kč/kurz dospělý (výuka 6 x 3 hod.)                       

                          500,- Kč/ kurz ZŠ (výuka 6 x 2 hod.)

Úhrady se provádí bezhotovostně na běžný účet č. 212762648/0600. Úhradu je nutné provést před zahájením kurzu, a to nejpozději:

  • Kurz dospělý do 03.11.2017
  • Kurz ZŠ        do zahájení kurzu

Kurzovné se nevrací.

Místo:   

  • Kurz dospělý   – tělocvična bývalého gymnázia, nám. Sv. Michala, Vrbno pod Pradědem
  • Kurz ZŠ            – tělocvična bývalého gymnázia, nám. Sv. Michala, Vrbno pod Pradědem

Oblečení:

První – uvítací den kurzu a poslední – závěrečný den kurzu slavnostní

oblečení. V průběhu kurzu společenské oblečení.

Po celou dobu vhodné taneční obutí.

             Poslední den kurzu je zaměřen na procvičování všech naučených

             druhů tanců.                                   

Osobní údaje:  

Podpisem této přihlášky uděluji KST Jesenicka v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů obsažených v přihlášce k výše uvedenému účelu. A dále souhlasím s uveřejňováním fotografií, videozáznamů z kurzu za účelem prezentace spolku. 

 

V ……………….. dne ………

    

                                                             .…………………………….

               podpis tanečníka /zákonného zástupce

Přihlášky buď osobně trenérovi na hodinu nebo naskenované

na e-mail:  kst.jesenicka@seznam.cz