Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška do kurzu - dospělý, žáci ZŠ

7. 11. 2017

 

Přihláška

do kurzu společenských tanců 2018

Zlaté Hory 

 

 

Jméno tanečníka: ………..……………………………..……….…

Adresa bydliště:    ………..……………………………..……….…

Datum nar.:          ………..……………

Kontakt - telefon/e-mail tanečník: ……….....…………..……….…

Jméno a kontakt – telefon /e-mail rodič:   ………........................……

Přihlašuji závazně sebe/své dítě …………………………….……  do kurzu společenských tanců 2018:

 • Párové tance – kurz dospělý každou neděli od 18.00 – 21.00 hod.
 • Párové tance – kurz ZŠ každou neděli od 16.00-18.00 hod.

Kurzovné:  

                        900,- Kč/kurz dospělý (výuka 6 x 3 hod.)

                        500,- Kč/ kurz ZŠ (výuka 6 x 2 hod.)

Úhrady se provádí bezhotovostně na běžný účet č. 212762648/0600. Úhradu je nutné provést před zahájením kurzu, a to nejpozději do zahájení kurzu. 

 • Kurzovné se nevrací.

   

  Místo:   

  Kurz dospělý   – malá tělocvična ZŠ, Wolkerova, Zlaté Hory 

  Kurz ZŠ            – malá tělocvična ZŠ, Wolkerova, Zlaté Hory  

 

Oblečení:

První – uvítací den kurzu a poslední – závěrečný den kurzu slavnostní oblečení.

V průběhu kurzu společenské oblečení.

Po celou dobu vhodné taneční obutí, dámy ne na jehlách.

             Poslední den kurzu je zaměřen na procvičování všech naučených druhů tanců.                                   

Osobní údaje: 

Podpisem této přihlášky uděluji KST Jesenicka v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů obsažených v přihlášce k výše uvedenému účelu. A dále souhlasím s uveřejňováním fotografií, videozáznamů z kurzu za účelem prezentace spolku. 

 

V ……………….. dne ………

    

                                                                                    

                                                            .…………………………….

             podpis   tanečníka /zákonného zástupce

Přihlášky buď osobně trenérovi na hodinu nebo naskenované na e-mail: kst.jesenicka@seznam.cz